Tijdens de laatste paar weken heb ik de eer en het genoegen gehad om mijn kiddies te mogen fotograferen in de studio van de fotoclub. 
Mag ik U hen dan ook even voorstellen, inclusief een kleine verrassing !

Eerst een paar Driesjes :
Dan onzen oudsten, oeze Maarten :En, surprise, surprise, surprise :  Maarten, en... Sara !